Home » Slim reizen » Welke brandstoffen zijn groen?

Welke brandstoffen zijn groen?

Hieronder volgt een overzicht van de alternatieve brandstoffen die op dit moment een serieuze optie zijn ten opzichte van het rijden op diesel, benzine en lpg. Hierbij zijn de mogelijkheden van groengas/aardgas en elektriciteit het grootst. Bij bio-ethanol en biodiesel staat de productiewijze ter discussie (gebruik van gewassen voor brandstof versus voedsel). Tot slot worden voor de toekomst de kansen voor waterstof als brandstof groter, maar dat is op dit moment nog te vroeg om serieus te overwegen.


1. Elektrisch
Een elektrisch voertuig wordt volledig aangedreven door elektromotor met accu

 

Wat is elektrische aandrijving?
Eén of meer elektromotoren met accu’s. Dat zijn de enige krachtbronnen van een elektrische auto. U laadt de accu op door hem, bijvoorbeeld thuis, aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met een volle accu rijdt u tussen de negentig en driehonderd kilometer – afhankelijk van het accupakket. Deze bevat een accu op basis van nikkel-metaalhydride of lithium-ion en werkt met een spanning van een paar honderd volt.

 

Elektrisch en het milieu?
Een elektrische auto is schoon en goed voor het milieu. De CO2-uitstoot is nul. Ten minste, tijdens het rijden. Bij het opwekken van stroom waarop een elektrisch voertuig rijdt, is er wel uitstoot. Zoveel mogelijk energie voor elektrische auto’s is afkomstig uit groene stroom. Toch is nog niet alle elektriciteit duurzaam. Elektriciteitscentrales stoten ook andere verbrandingsgassen uit.

 

Mogelijkheden van rijden met een elektrische auto
Er komen steeds meer modellen auto’s op de markt die een elektrische aandrijving hebben. Ook kunt u op steeds meer locaties de accu’s opladen, vooral in stedelijke gebieden. Dat maakt elektrische auto’s ideaal voor korte (stads) ritten. Heeft u een aanhanger of caravan? Deze kunnen niet achter een elektrische auto. Wel zijn elektrische voertuigen bijzonder duurzaam. Geen enkele andere auto heeft zo’n lage CO2-uitstoot. Wanneer een elektrische auto volledig op groene energie rijdt, is de emissie nul.

 

2. Groengas en aardgas
Een schone fossiele brandstof, één-op-één vervangbaar door groengas

 

Wat is aardgas?
Aardgas is een fossiele brandstof gewonnen uit een gasbel, zoals Nederlands bekendste
bij Slochteren. Dit is iets anders dan LPG, een restproduct van olieraffinage. Er bestaan twee bruikbare varianten aardgas:

1. Compressed Natural Gas (CNG),samengeperst aardgas
2. Liquefi ed Natural Gas (LNG), vloeibaar aardgas

CNG komt u vooral tegen bij personenauto’s en LNG (bevat meer energie) met name bij zakelijke transportvoertuigen.

 

Aardgas en het milieu
Aardgas is een veilige, goedkope, zuinige en schone brandstof. De CO2-uitstoot is tot 25 procent lager dan bij benzine. De uitstoot van fijnstof en verschillende stikstoffen is zelfs nagenoeg nihil. Dit is vooral belangrijk in de stedelijke gebieden waar gezondheidsrisico’s hoog zijn. Stikstofdioxide en fijnstof zijn namelijk zeer schadelijk voor de luchtwegen. Bovendien is een aardgasinstallatie in een auto ook bruikbaar voor biobrandstof. Rijdt uw auto op aardgas? Dan kunt u CO2-neutraal rijden op groengas. Groengas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit.

 

Mogelijkheden van rijden op aardgas
Met een personenauto op aardgas en reservetank met benzine rijdt u ongeveer achthonderd kilometer. Bovendien bieden steeds meer tankstations aardgas aan – inmiddels al ruim vijftig in Nederland. Het aantal voertuigen met een CNG-installatie af fabriek is nog beperkt.

 

3. Bio-ethanol (E85)
Niet-fossiele brandstof uit gewassen of groenafval

 

Wat is bio-ethanol?
Bio-ethanol wordt gemaakt door natuurlijke suikers om te zetten in ethanol en is dus geen fossiele brandstof. Tuinders en boeren telen de biomassa die hiervoor nodig is. Dat maakt deze grondstof onuitputtelijk. Er zijn twee soorten bioethanol. Eerste generatie bio-ethanol komt voort uit speciaal hiervoor geteelde gewassen. Terwijl groenafval de basis vormt voor tweede generatie bio-ethanol.

 

Bio-ethanol en het milieu
De productie van tweede generatie bio-ethanol, zorgt er niet voor dat er minder voedsel verbouwd wordt. Wel leidt bio-ethanol tot een potentiële wereldwijde CO2-reductie van 85 procent. Bij de productie van bio-ethanol komt minder CO2 vrij dan bij fossiele brandstoffen. Mede omdat bio-ethanol gemaakt wordt uit planten. Tijdens hun groei nemen deze CO2 uit de atmosfeer op. Lokale boeren produceren de gewassen. De overheid en de mobiliteitsector ontwikkelen systemen om de duurzaamheid van bio-ethanolproductie zo goed mogelijk te bewaken.

 

Mogelijkheden van rijden op bio-ethanol
Met bio-ethanol als brandstof, stoot uw auto minder CO2 uit. Daarbij is het bij steeds meer tankstations beschikbaar en wordt de brandstofkwaliteit voortdurend beter. En tot slot, voertuigen die op bio-ethanol rijden, zijn bijna even duur als benzineauto’s. Enig nadeel is het onderhoud, auto’s die rijden op bio-ethanol moeten vaker naar de garage voor controle en olieverversing.

 

4. Biodiesel (B100)
De natuurlijke en milieuvriendelijke vervanger van dieselbrandstof

 

Wat is biodiesel?
Biodiesel is een natuurlijk product. Er zijn twee soorten. Eerste generatie biodiesel wordt gemaakt uit plantaardige oliën van bijvoorbeeld lijnzaad, koolzaad en oliepalmen. Boeren en tuinders kunnen deze gewassen steeds opnieuw aanplanten. Dat maakt biodiesel tot een onuitputtelijke bron. Het is ook mogelijk biodiesel te produceren uit agrarische restproducten – dit noemen we tweede generatie biodiesel.

 

Biodiesel en het milieu
Biodiesel van de eerste generatie wordt geproduceerd uit landbouwgewassen, zonder de voedselketen te beïnvloeden. Planten nemen tijdens de groei CO2 op, die bij de verbranding van biobrandstof weer vrij komt. U zou dus kunnen stellen dat biodiesel CO2-neutraal is. Alleen komt bij het verwerken en maken van biodiesel ook CO2 vrij. Biodiesel is dus niet volledig CO2-neutraal. Tweede generatie biodiesel wordt gemaakt van agrarische restproducten of bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet. Dit is minder arbeidsintensief en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot.

 

Mogelijkheden van rijden op biodiesel
Wilt u biodiesel gebruiken? Dan dient u het brandstofsysteem van uw auto hierop aan te passen, onder andere de afdichting hiervan. Ombouwen is eenvoudig voor voertuigen met een Europese emissienorm van Euro 4 of lager. Bij complexe dieselmotoren is dit moeilijker, vooral bij modellen met roetfilter. Deze aanpassingsproblemen weerhouden fabrikanten er momenteel van biodieselauto’s te ontwikkelen. Terwijl deze brandstof met name de transportsector grote voordelen oplevert. Tweede generatie biodiesel is rijk aan energie en daardoor ideaal voor veelrijders en zwaar transport.

 

Meer weten?

Op de volgende websites vindt u meer informatie:

 

Dit artikel is tot stand gekomen m.m.v. FUELswitch.