Home » Slim reizen » Subsidieregelingen groen rijden

Subsidieregelingen groen rijden

U overweegt over te stappen op het rijden op elektriciteit of groen gas? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Op deze pagina geven we informatie over de mogelijkheden.

 

1. Aanschafsubsidie Rijden op Groengas, regio FoodValley

Particulieren en organisaties in de deelnemende gemeenten in de regio FoodValley profiteren bij aanschaf van een voertuig op Groengas van een aantrekkelijk voordeel. Afhankelijk van het model, kan een particulier een teruggave van € 1.000,-- tot € 2.000,-- krijgen. Het voordeel voor bedrijven en organisaties kan zelfs tot € 18.000,-- oplopen. De subsidieregeling geldt voor voertuigen tot 5.000 kilogram en loopt tot en met 31 december 2015.

 

De volgende gemeenten doen mee aan de subsidieregeling, klik op de gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier:
Wageningen Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel

 

 

2. Aanschafsubsidie Rijden op biogas, provincie Gelderland

 

De provincie Gelderland wil rijden op biogas bij zowel bedrijven als particulieren aanmoedigen. Daarom biedt de provincie een aanschafsubsidie op verschillende categorieën vervoermiddelen. Ondernemingen, (overheids)instanties en particulieren kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe auto’s die geschikt zijn voor het rijden op CNG, groen gas, LNG of LBG. Alleen de extra investeringskosten ten opzichte van een vergelijkbaar wegvervoersmiddel dat op diesel of benzine rijdt komen voor subsidie in aanmerking.

 

Rijden op biogas: bedrijfsmatig
Voor bedrijven en instanties gelden de volgende categorieën:
- Vervoermiddelen die rijden op CNG, groen gas, LNG of LBG met een massa minder dan 3500 kilogram: maximaal € 2.000 per vervoersmiddel (bij aanschaf van meerdere auto’s maximaal € 12.000 per aanvrager).
- Vervoermiddelen die rijden op CNG of groen gas met een massa meer dan 3500 kilogram: maximaal € 6.000 per vervoersmiddel (bij aanschaf van meerdere auto’s maximaal € 30.000 per aanvrager).
- Vervoermiddelen die rijden op LNG of LBG met een massa meer dan 3500 kilogram: maximaal € 15.000 per vervoersmiddel (bij aanschaf van meerdere auto’s maximaal € 60.000 per aanvrager).

 

Rijden op biogas: particulieren
De provincie verstrekt particulieren maximaal € 1.000 subsidie per auto.

 

Voor meer informatie over deze subsidie en het aanvragen daarvan, kijk op:
www.gelderland.nl/4/Energietransitie,-subsidies.html

 

 

3. Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA/Vamil)

De aanschaf van schone voertuigen wordt door het Rijk fiscaal gestimuleerd voor bedrijven: zij mogen de aanschaf van de voertuigen versneld afschrijven. Dit is binnen twee verschillende regelingen mogelijk: Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). In sommige gevallen kan van beide regelingen tegelijk gebruik gemaakt worden. Beide regelingen maken gebruik van dezelfde lijst met aftrekbare schone alternatieven: de milieulijst. Onder de alternatieven vallen onder andere voertuigen op aardgas, elektrische voertuigen en hybriden. Elektrische scooters vallen binnen de regeling mits deze voorzien zijn van Li-ion accu's. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO; voorheen Agentschap NL) vindt u meer informatie.

 

 

4. Subsidieregeling ongebruikte vrachtwagens en bussen EuroVI

U kunt als bedrijf of als particulier tot eind 2013 subsidie aanvragen voor een EuroVI vrachtwagen, bus of bestelwagen. Deze regeling van het Rijk loopt via Rijksdiens voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL). Doel van dit subsidieprogramma is het terugdringen van Nox en fijn stof in en rondom de stedelijke omgeving. Vroegtijdige aanschaf van EuroVI vrachtwagens of bussen reduceert de uitstoot van zowel Nox als fijn stof. Subsidiebedrag van maximaal euro 4.500 per voertuig. Lees meer...

 

5. Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's

 

Het doel van het Rijk met de subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's is om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de binnenstedelijke omgeving terug te dringen. Het rijden in nieuwe, schone bestelwagens en taxi’s draagt hieraan bij. Deze moeten wel recht hebben op vrijstelling of teruggaaf van BPM. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een budget van € 20 miljoen beschikbaar. Dit is om ondernemers aan te moedigen nieuwe, schone voertuigen te kopen. De subsidie is beschikbaar voor voertuigen tenaamgesteld vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015. Lees meer...