Home » Nieuws » 17 maart: werkgeversbijeenkomst

17 maart: werkgeversbijeenkomst

Nederland is fietsland. Ook in het woon-werkverkeer. Toch reist nog de helft van de forensen die op een fietsbare afstand woont met de auto naar het werk. Met het stimuleren van fietsen valt dus nog veel winst te behalen, voor werknemer én werkgever! Onderzoek toont aan dat fietsende werknemers minder verzuimen dan hun collega’s. Fietsen is voordelig en levert een forse bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Fietsen is op afstanden tot 7,5 kilometer vaak net zo snel als reizen met de auto. Werkgevers die fietsen stimuleren besparen op kosten, parkeerruimte en tonen hun maatschappelijke betrokkenheid.

 

Aan de slag met fietspromotie!

Als werkgever kunt u eenvoudig werk maken van fietspromotie. De Bereikbare Vallei helpt u daarbij. Met advies en met diverse gratis acties. Laat u tijdens de themabijeenkomst informeren en inspireren. Ontvang informatie over onze acties en de actuele ontwikkelingen rond de bereikbaarheid in de regio. Luister naar het succesvolle voorbeeld van Deli XL en de visie van Halfords op de toekomst van (elektrische) tweewielers. En grijp uw kans om een proefritje te maken op een e-fiets of e-scooter. Kom dus ook naar de themabijeenkomst over fietsen en pak uw voordeel!

 

Programma

14.30 Ontvangst met koffie/thee
15.00 Welkom. Dagvoorzitter Oeds de Kroon, Federatie Ondernemersverenigingen Valleiregio
15.05 Knelpunten en oplossingen regionale bereikbaarheid. Door Breunis van de Weerd, wethouder van de gemeente Ede, namens de wethouders verkeer in de regio Food Valley.
15.20 Gratis acties fietspromotie van De Bereikbare Vallei. Door Mobiliteitsmakelaar Ruben van den Hamsvoort.
15.40 Ondertekening convenant door nieuwe deelnemers.
15.45 Een kijkje in de toekomst van de elektrische tweewieler. Door Mark de Jonge, Halfords
16.10 ‘Hoe stimuleer je fietsen in je organisatie?’ met aandacht voor de relatie tussen fietsen en gezondheid, praktische tips en de hulp van de mobiliteitsmakelaar. Door Karin Masmeijer, Nationale Fietsprojecten en Karin Smolders, Deli XL.
16.30 Creatieve FileRondetafel
17.00 Netwerkborrel en gelegenheid voor proefrit op e-fiets en e-scooter
17.30 Einde

 

Datum: donderdag 17 maart 2011
Locatie: Deli XL, Frankeneng 18, 6716 AA Ede

 

Kom ook!
Meld u aan via info@debereikbarevallei.nl. Deelname is kosteloos. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, de naam van uw organisatie en uw functie. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Mocht u nog vragen hebben, mail ze of neem contact op met Frederika Kluiwstra van VCC Oost, telefoon 026 – 353 76 88.


Reageren