Home » Nieuws » Onderzoek bereikbaarheid Business en Science Park Wageningen

Onderzoek bereikbaarheid Business en Science Park Wageningen

Op het Business en Science park Wageningen ervaren werkgevers, medewerkers en bezoekers een tekort aan parkeerruimte. Verschillende bedrijven op het park genereren behoorlijk wat verkeer wat leidt tot de nodige verkeersdrukte. Het bestuur van de ondernemersvereniging steunt een aanpak om meer inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Meer parkeerruimte kan een oplossing zijn, maar ook een beter gebruik van alternatieven  voor het woon-werk- en zakelijk verkeer.  In samenwerking met De Bereikbare Vallei start deze week een onderzoek naar de mogelijkheden voor een verbetering van de situatie. In De Bereikbare Vallei werken werkgevers en overheden samen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van Food Valley te verbeteren.

 

De Bereikbare Vallei gaat met  een zogenaamde ‘nul-meting’ de huidige situatie in kaart brengen. Medewerkers kunnen een webenquête invullen. Deze is bedoeld om inzicht in het mobiliteitsgedrag van werknemers te krijgen: Wanneer en hoe reizen ze? Wanneer ervaren medewerkers bereikbaarheidsproblemen? De nadruk ligt op de dagelijkse woon-werkreis. Op basis van de resultaten gaan  Business en Science Park en De Bereikbare Vallei om de tafel om een plan van aanpak vast te stellen. De Bereikbare Vallei kan het park ondersteunen bij de implementatie van maatregelen op het gebied van slim reizen en slim werken. De Bereikbare Vallei ontwikkelt een groot aantal projecten, waarmee werkgevers kennis kunnen maken met slim reizen en slim werken. Later dit jaar is er ook aandacht voor het verkeer van bezoekers.


Reageren