Home » Slim reizen » Parkeren

Parkeren kan slimmer

Parkeren wordt er niet makkelijker op. Bovendien stijgen de tarieven continu. Ook parkeerplaatsen op uw bedrijfsterrein kosten veel geld. Daarom is slim omgaan met parkeerruimte een uitstekende manier om slim reizen te stimuleren en kosten te besparen.

Slim reizen tips

  • Stel alleen parkeerruimte beschikbaar voor medewerkers die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Leg dit vast in de arbeidsvoorwaarden.
  • Reserveer parkeerplaatsen voor bedrijfsauto’s, de bedrijfswagenpool of carpoolers.
  • Verstrek ‘parkeerrecht’ uitsluitend als noodzakelijke, aan het werk gebonden voorziening. Leg dit vast in de arbeidsvoorwaarden.
  • Laat objectief berekenen wat de kosten zijn van parkeren op eigen terrein (grond, aanleg, onderhoud, beheer). Bespaar op deze kosten en zet ze in ten gunste van mobiliteit en bereikbaarheid of welzijn van het personeel (fitness, bedrijfssport, recreatie, etc.).
  • Het is mogelijk parkeerplaatsen die je zelf niet gebruikt te verhuren. Een kostenpost wordt dan ineens een opbrengstpost.


Schakel de mobiliteitsmakelaar in voor meer informatie, advies en ondersteuning.

 

Voorbeeld
CMS Derks Star Busmann – Kostenbesparing en beter bereikbaar met parkeerbeleid